O nás

Vzdělávání, osobní, profesní i firemní rozvoj nabízejí :

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D. (1965)

 

Akademický pracovník Univerzity Hradec Králové (UHK), vedoucí Katedry sociologie Filozofické fakulty UHK.

Vyučoval a vyučuje také na Pedagogické fakultě UHK, na Zdravotnické fakultě Univerzity Pardubice, Metropolitní univerzitě Praha. Konal přednášky
v rámci Univerzity třetího věku na UHK, pro veřejnost v rámci Stoa clubu v Pardubicích, podílel se na mezifakultním semináři k novým náboženským směrům na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, působil v redakční radě časopisu Prométheus, působil jako lektor společnosti Benepal, a. s., koná veřejné přednášky, je členem České sociologické společnosti a Polsko-české vědecké společnosti.

Jeho odborný zájem se týká problematiky filosofie, sociologie, argumentace a kritického myšlení, výchovy, religiozity, morálky, problematiky smrti
a umírání, domova a dalších témat. Získal řadu cenných zkušeností v rámci sociologických výzkumů a svého dlouholetého pedagogického působení
v akademickém prostředí.

 

 

Mgr. Karel Kubín (1969)

 

Pedagog a středoškolský učitel na Střední uměleckoprůmyslové škole v Hradci Králové.

Vyučoval rovněž na SOŠ a SOU v Černožicích nad Labem, SOŠ a SOU v Novém Bydžově, Střední škole aplikované kybernetiky v Hradci Králové.

Je aprobován v předmětech český jazyk a literatura, základy společenských věd. Předmětem jeho výuky je rovněž rétorika, mediální výchova, psychologie, etiketa.

V letech 2008 – 2010 působil na UHK v Hradci Králové, Katedře českého jazyka a literatury, kde přednášel a vedl semináře na témata Historie a teorie filmu, Vývoj českého a světového filmu.

Věnuje se též lektorské činnosti – lektor českého jazyka pro výuku cizinců – Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové (2015-16), agentura STUDENT.CZ Praha (2017-18). Absolvoval odborné semináře a vlastní osvědčení na témata : Výchova k občanství, kurz pro vedoucí kurzů, asertivní technologie – Praha, 2011. 2.Česká konference – Poděbrady, 2010, Výchova a media, komunikace s médii, rétorika – Hradec Králové, 2010.

Od roku 2014 je organizátorem Fresh Air Festivalu, který se každoročně koná v Hradci Králové.