Nabízíme

 

Kurzy složené z následujících tematických okruhů:

 

  • rétorika – jak mluvit, zaujmout, sdílet řeč v kontaktu s druhými, kultura a technika řečového projevu

 

  • prezentační dovednosti – pro jedince, školy, organizace a firmy

 

  • komunikace ve vztazích, ve společnosti, asertivní komunikace

 

  • komunikace – obchodník – klient, nadřízený – podřízený

 

  • mediální výchova, komunikace s médii

 

  • aktivizační kurzy – aktivizace paměti, paměťová cvičení, řečová cvičení, prevence syndromu vyhoření

 

  • psychologie – jak porozumět vztahům, empatie, jak vystupovat a jednat, jak dosáhnout svého, jak motivovat, řešení konfliktních situací, syndrom vyhoření

 

  • sociologie – orientace v různých sociálních skupinách, interakce a vztahy

 

  • logika a kritika – jak dosáhnout svého, jak užívat myšlenkové postupy a argumentaci

 

  • kurzy, semináře, workshopy „šité na míru“

 

  • filozofie – otázky a odpovědi, které učí pečovat o vlastní rozvoj

 

  • etika – zásady, které pomáhají k dobrému životu, k dobrému výkonu povolání

 

  • COPYWRITING

 

  • jazykové korektury a úpravy textů – např.diplomové práce, bakalářské práce apod.