Lektoři

Ti, kteří Vám v rámci své odbornosti poskytnou své služby v oblasti vzdělávání:

 

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

 

Zaměření na :

  • sociologie – jak jednat a vystupovat, orientace v různých sociálních skupinách, jak motivovat

 

  • logika a kritika – jak dosáhnout svého, jak užívat myšlenkové postupy a argumentaci

 

  • psychologie – jak porozumět vztahům, empatie, jak vystupovat a jednat, jak dosáhnout svého, jak motivovat, řešení konfliktních situací, syndrom vyhoření

 

  • filozofie a etika

 

  • aktivizační kurzy – aktivizace paměti, paměťová cvičení, řečová cvičení

 

Mgr. Karel Kubín

 

Zaměření na :

  • rétorika – jak mluvit, zaujmout, sdílet řeč v kontaktu s druhými, kultura a technika řečového projevu

 

  • prezentační dovednosti – pro jedince, školy, organizace a firmy – komunikace ve vztazích, ve společnosti, asertivní komunikace

 

  • etiketa

 

  • psychologie – jak porozumět vztahům, empatie, jak vystupovat a jednat, jak dosáhnout svého, jak motivovat, řešení konfliktních situací, syndrom vyhoření

 

  • mediální výchova, komunikace s médii

 

  • aktivizační kurzy – aktivizace paměti, paměťová cvičení, řečová cvičení

 

Dále nabízí:

  • COPYWRITING

 

  • jazykové korektury a úpravy textů – např.diplomové práce, bakalářské práce apod.

 

Bc. Vojtěch Růžička

 

Zaměření na :

  • rétorika, mediální komunikace, aktivizační kurzy, filozofie – její význam a poslání v současnosti

 

Petr Vrbický

 

Zaměření na :

  • numerologie ve vztazích a v životě

 

  • kultura a technika řečového projevu