Kurzy

Ve všech kurzech je vedle teorie kladen důraz na modelové situace, procvičování jednotlivých dovedností v tématech.

Nabízíme interaktivní semináře.

Každý kurz Vám můžeme „ušít na míru“ dle Vašich specifických požadavků.

Je možná například zpětná vazba na videonahrávky.

Kurzy probíhají v časech od 9 do 16.30h. Účastníci obdrží certifikát.

Standardní cena :  od 349, – Kč (bez DPH) za jednu hodinu výuky.

 

KURZ RÉTORIKY A KOMUNIKACE

URČEN PRO :

 • vedoucí pracovníky
 • pracovníky v častém kontaktu s lidmi
 • ostatní zájemce

CÍLE :

 • seznámení s úlohou rétoriky v minulosti a současnosti
 • nácvik komunikačních dovedností

OBSAH :

  1. význam rétoriky v současnosti
  2. požadavky na srozumitelný mluvený projev, jeho vady a chyby
  3. druhy komunikace, úloha empatie při rozhovoru
  4. řeč těla, gesta, mimika, oční kontakt
  5. příklady z praxe
  6. modelové situace – nácvik, řešení

ROZSAH :

 • body 1 – 4  2 hodiny
 • body 5 – 6  2 hodiny

LEKTOR : Mgr. Karel Kubín

 

KURZ KRITICKÉHO MYŠLENÍ A ARGUMENTACE

URČEN PRO :

 • vedoucí pracovníky
 • pracovníky v častém kontaktu s lidmi

CÍLE :

 • seznámení se základy kritického myšlení a požadavky na racionální argumentaci
 • techniky, jak čelit argumentačním trikům a faulům

OBSAH :

  1. proč a kdy je třeba použít kritické myšlení
  2. struktura a strategie argumentace
  3. role racionální argumentace a rizika přesvědčování
  4. argumentační triky a fauly
  5. příklady z praxe
  6. trénink argumentačních dovedností

ROZSAH :

 • body 1 – 4  2 hodiny
 • body 5 – 6  2 hodiny

LEKTOR : PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

 

VZTAHY A ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

URČEN PRO :

 • zaměstnance a zaměstnavatele
 • ostatní zájemce

CÍLE :

 • seznámení se základy společenského chování
 • druhy interakcí
 • způsoby zvládání negativních reakcí a podpory dobrých vztahů na pracovišti

OBSAH :

  1. co jsou interakce, jejich druhy, proč jsou důležité na pracovišti
  2. základy společenského chování v pracovním prostředí
  3. jak pracovat s pozitivní reakcí, negativní reakcí, jak reagovat na ovlivňování a manipulaci
  4. strategie jednání a chování vedoucí k rozvoji dobrých vztahů na pracovišti
  5. modelové situace – příklady dobré a špatné praxe
  6. shrnutí a diskuse

ROZSAH :

 • body 1 – 4  2 hodiny
 • body 5 – 6  2 hodiny

LEKTOR : Mgr. Karel Kubín

 

VÝZNAM FILOZOFIE PRO OSOBNÍ ROZVOJ

URČEN PRO :

 • pracovníky v povoláních, která vyžadují schopnost koncentrace, sebereflexe a nadhledu
 • ostatní zájemce

CÍLE :

 • seznámení se základními charakteristikami filozofického myšlení
 • přínos vybraných autorů pro osobní rozvoj

OBSAH :

  1. proč filozofie začíná údivem, ale údivem nekončí – aneb o čem je filozofie
  2. filozofie jako kuchařka a stálý dialog o hledání sebe sama
  3. proč nevystačíme s optimismem ani s pesimismem, ale je třeba konat
  4. výchozí pojetí člověka, lidské situace, hledání způsobu, jak řešit problémy
  5. zajímavé příklady z filozofické kuchařky
  6. diskuse

ROZSAH :

 • body 1 – 5  3 hodiny
 • body 6  1 hodina

LEKTOR : PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

Rozsah a obsah kurzů lze „ušít na míru“ dle požadavků zájemce.

 

KURZ RÉTORIKY

URČEN PRO :

 • každého, kdo  chce zlepšovat své komunikační schopnosti
 • pro širokou veřejnost, manažerské pozice

CÍLE :

 • kultivace řečového projevu
 • naučit se v praxi srozumitelnému mluvenému projevu
 • vyhnout se problémům v komunikaci
 • naučit se precizně a srozumitelně formulovat

 

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

URČEN PRO :

 • každého, kdo chce umět efektivně komunikovat
 • každého, kdo chce komunikovat sebejistě, umět vést rozhovor, ovládat a číst řeč těla

CÍLE :

 • umět efektivně komunikovat
 • získat jistotu při komunikaci
 • umět číst řeč těla
 • dosáhnout svých cílů při komunikaci

OBSAH :

 • druhy komunikace
 • naslouchání
 • empatie při rozhovoru
 • pozitivní komunikace, zvládání obtížných situací při komunikaci
 • řeč těla
 • postoj, mimika, oční kontakt, gesta, hlas
 • procvičování jednotlivých témat v modelových situacích

KURZ  – koncepce – praktický trénink

 

ASERTIVITA V PRAXI

URČEN PRO :

 • každého, kdo chce získat zdravé sebevědomí
 • každého, kdo se chce naučit, jak  přijímat kritiku i chválu, jak říkat „ne“ bez pocitu viny

CÍLE :

 • posílit vlastní sebevědomí, získat jistotu při jednání s ostatními
 • umět říci „ne“
 • naučit se nebýt pasivní ani agresivní
 • zvládnout základní asertivní techniky

OBSAH :

 • pravidla asertivity
 • definice situací, které jsou pro vás obtížné
 • empatie – dovednost umět se vcítit do motivů a projevů chování druhého
 • návod, jak rozpoznat manipulaci, jak otevřeně vyjádřit a sdělit své pocity, jak sdělit nepříjemnou zprávu
 • praktické metody řešení konkrétních situací – modelové situace

 

JAK PRACOVAT S TRÉMOU A STRESEM

URČEN PRO :

 • každého, kdo bojuje s trémou a stresem, chce se zbavit nepříjemných pocitů a fyzických příznaků

CÍLE :

 • nabytí duševní  i tělesné rovnováhy a vnitřního klidu

OBSAH :

 • definice stresu a trémy – příčiny, příznaky
 • jak zacházet s emocemi
 • umění relaxace

 

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

URČENO PRO :

 •  jednotlivce, organizace, firmy

CÍLE :

 • dokázat zaujmout, přesvědčit, získat, prodat myšlenku i produkt
 • získat jistotu při prezentování
 • umět pracovat s trémou
 • zvládat nečekané a obtížné situace

OBSAH :

 • interakce s publikem
 • jak připravit a strukturovat prezentaci
 • definice cíle  a obsahu prezentace
 • řeč těla, rétorika, gesta, mimika

 

AKTIVIZAČNÍ KURZY

URČENO PRO :

 •  jednotlivce, organizace, firmy

CÍLE :

 • procvičení paměti
 • získání jistoty při vyjadřování a při práci s pamětí
 • podpora tvorby paměťových map a práce s nimi

OBSAH :

 • aktivizace paměti
 • paměťová cvičení
 • řečová cvičení
 • prevence syndromu vyhoření

 

KURZ PRO TISKOVÉ MLUVČÍ A PR MANAGERY

URČENO PRO :

 • tiskové mluvčí a PR managery

CÍLE :

 • dokázat informovat a zaujmout
 • získat jistotu při prezentování, konverzaci a odpovědích na otázky
 • umět efektivně komunikovat
 • umět precizně a srozumitelně formulovat

OBSAH :

 • kultivace řečového projevu
 • interakce s publikem
 • řeč těla, gesta, mimika, hlas
 • empatie při rozhovoru
 • zvládání obtížných situací při konverzaci