Vzdělání není cíl, ale cesta, jak poznat sama sebe a řešit problémy. Vzdělávání skýtá rozvoj osobnosti, schopností a dovedností. Přináší úspěch a štěstí. Rétorika i komunikace je klíčem k úspěchu. Našim cílem je Váš osobní, profesní i firemní rozvoj.

Proč EDUMIKA? Educatio znamená v latině výchovu i vzdělání. Myšlenka, že se učíme celý život, platí v dnešní společnosti stále naléhavěji. Znalosti a dovednosti tvoří kapitál, který pomáhá řešit problémy, zvládat situace, zlepšovat život
a přinášet úspěch.

MIKA? Složenina ze jmen MIroslav a KArel. Kdysi učitel a žák, dnes přátelé, společníci a jednatelé, kteří nabízejí tematické kurzy, semináře, workshopy, přednášky a školení „šitá na míru“.